Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası ülkemizde DASK olarak bilinmekte olup, evinize ve kişisel eşyalarınıza verilen hasardan geçici yaşam düzenlemelerine kadar depremlerden kaynaklanan hasarları size geri öder. Bir deprem, bir evin yapısını ve genişletilmiş mülkünü tahrip edebilen, yeryüzündeki çatlakların, diğer adıyla fay hatlarının neden olduğu, yer yüzeyinin şiddetli bir sarsıntısıdır. Ülkemizde de sıklıkla bu tarz afetler yaşandığından bu sigortanın önemi giderek artmaktadır.
Türkiye ne yazık ki deprem kuşağında bulunmakta olup, geçmiş deneyimler ise oldukça acı vericidir. Manevi kayıpların yanı sıra maddi kayıplarda insanların hayatında travmatik etkilere yol açmıştır. Devlette bu tarz sıkıntıları en aza indirmek amacıyla deprem sigortasını zorunlu kılmıştır. Binalar yaşlandıkça depreme bağlı hasarın potansiyel maliyeti istikrarlı bir şekilde artmıştır ve deprem riski yüksek olan bölgelerde daha fazla kentsel gelişmeler ortaya çıkmıştır.

DASK Zorunlu Deprem Sigortası Zorunlu Deprem Sigortası deprem sonrası hasar yükünü bireyler, işletmeler ve genel olarak toplum üzerinde azalttığı için önemlidir. Sigorta, deprem hasarı riskinin aktarılmasında ve kurtarma çalışmalarının finansmanında önemli bir araç olarak hizmet etmektedir. Deprem sigortası, yerin sarsılmasından dolayı mal ve içeriğinde meydana gelen kayıp veya zararları teminat altına alır. Depremler, diğer doğal afetler kadar sık ​​olmasa da, evlere ve diğer binalara çok büyük zararlar verebilir.

Diğer doğal afetlerden farklı olarak depremler belirli mevsimlerle sınırlı değildir ve uyarı vermez. Neredeyse her an olabilirler. Bu nedenle de 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, bazı koşulları taşıması durumunda DASK zorunlu hale getirilmiştir. Hayatın her kesiminden insanlar, risklere ve öngörülemeyen olaylara karşı korunmak için normalde hayat, ev ve araç sigortasından yararlanır. DASK ise deprem sonrası hasarların maliyetlerini size geri öder.

Deprem Sigortası için Zorunlu DASK

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamının maliyeti önemli ölçüde değişir. Bulunduğunuz bölge ya da evinizin yüzölçümü gibi faktörler bu konuda belirleyici olmaktadır. Ayrıca kredi ile konut sahibi olmuşsanız bu konuda bankalar size aracılık etmekte olup, düzenli olarak yenileme yapmaktadır. Evinizin bir fay hattına yakınlığı, ana kaya veya dolgu üzerinde yer alması ve yapının inşaat malzemeleri ve kalitesi gibi risk profilinizi belirlerken göz önünde bulundurmanız gereken birçok faktör vardır.

Bu nedenle geçmişte yaşanan acı tecrübeler sonucunda deprem sigortaları zorunlu hale getirilmiştir. Manevi kayıpların acısı ne kadar büyük ise hayata devam edebilmek için maddi kayıpların önüne geçebilmek bir anlamda deprem sigortası ile sağlanmaktadır. Bu nedenle de 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince zorunlu hale getirilmiştir. Zorunlu Deprem Sigortası mülke yönelik doğrudan fiziksel kaybı kapsar.
Deprem sigortasının maliyeti ise evin türüne, yaşına, toprağın yapısına ve bilinen fay hatlarına yakınlığına göre büyük ölçüde değişir. Deprem sigortası oranları, düşük riskli bölgelerde oldukça ucuzdan depreme daha yatkın yerlerde nispeten yüksek maliyete kadar önemli ölçüde değişebilir.Zorunlu deprem sigortası.

Görüşmeye Başla
Merhaba;
Size nasıl yardımcı olabilirim?